Om Michael Petersen

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
Indtil videre har Michael Petersen lavet 20 antal blog indlæg.

Kystture 2018. Point og antal fisk.

Kystture 2018 Havørred Hornfisk Skrubber Total Navn/Dato 14-jan 24-feb 15-mar 22-apr 04-jun 22-sep 05-jul 10-nov 09-dec antal antal antal points Steen Lange 3 3 3 23 43 130 23 3 63 11 7 1 294 Ulrik Wentzel 3 3 3 3 3 3 3 43 2 64 Jan Gørtz 3 48 3 9 54 Michael [...]

Af |marts 14th, 2019|Uncategorized|0 Kommentarer

Generalforsamling den 5. marts 2019

SSK afholdt generalforsamling tirsdag den 5. marts. Der var 15 fremmødte medlemmer. Der var en livlig debat omkring udlejning af klubbens sommerhus på Sjællands Odde, Båden i Bagsværd Sø samt om SSK´s hjemmeside. Referat er på vej. Da generalforsamlingen var afsluttet blev der hygget og spist dejligt smørrebrød. Formanden aflagde beretning om året der gik [...]

Af |marts 14th, 2019|Uncategorized|0 Kommentarer

Julestue i Haps

 Tirsdag den 27. november i Haps på Bagsværdvej 144, 1 sal kl. 19.00   5 store bankospil alle med flotte præmier flæskesteg, ænder, kyllinger, vin og meget, meget mere. Flot amerikansk lotteri med masser af gevinster, fiskegrej og måske en eller to overraskelser. Priser for dette flotte arrangement: Voksne      kr.100,00 Børn          kr.  50,00 Inkluderet i prisen [...]

Af |november 3rd, 2018|Uncategorized|0 Kommentarer

Niels Kristian Møller 25 års jubilæum i SSK

I anledning af Niels Kristian Møllers 25 års jubilæum som medlem i SSK var formanden forbi for at overrække en flaske vin til jubilaren. Tillykke med jubilæet.

Af |april 9th, 2018|Uncategorized|0 Kommentarer

Oplysning om Generalforsamling i SU den 25. april 2018

Kære alle formænd og kasserere SU afholder vanen tro ordinær generalforsamling i april. Sæt derfor kryds i kalenderen: Onsdag den 25. april 2018 kl. 19:30 Bringevej 109, 3500 Værløse Forslag til dagsordenen skal være SU i hænde seneste d. 11-04-18 Dagsorden, regnskab, indkomne forslag osv. bliver udsendt til formænd og kasserere senest d. 17-04-18 SU [...]

Af |marts 29th, 2018|Uncategorized|0 Kommentarer

Referat fra Generalforsamling

Generalforsamling Tirsdag d. 6  marts  kl 19.00 Bagsværdvej 144 B. Dirigent Frank Hagelund konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet Formandens beretning 2017. Er lagt på hjemmesiden Spørgsmål til størrelsen på Sandart Arresø – svar op til 3 -4 kg. Beretningen godkendt ved akklamation.   Udvalgenes beretning: Havet: Alle turer er nu med småbåde – vi [...]

Af |marts 29th, 2018|Uncategorized|0 Kommentarer

Generalforsamling 2017

Der afholdes generalforsamling i klublokalet på Bagsværdvej 144 tirsdag d. 6. marts 2017 kl. 19.00. Dagsorden: Valg af dirigent Formanden beretning Udvalgenes beretning Regnskab 2017 Indkomne forslag. Optagelse af lån Arresø skal vi bibeholde båden? Klubaftener – hvordan ? Hjemmeside/facebook - hvordan Valg: Formand Steen Lange modtager genvalg Bestyrelsesmedlem Michael Petersen modtager genvalg Suppleant Frank [...]

Af |marts 4th, 2018|Uncategorized|0 Kommentarer